Oferta

• Księga Przychodów i Rozchodów
• Ryczałt ewidencjonowany
• Księga Rachunkowa
• Kadry i Płace
• Zwrot VAT na materiały budowlane
• PITy/Zeznania roczne

 

Księga Przychodów i Rozchodów

– prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
– prowadzenie rejestrów VAT
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
– sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
– prowadzenie dokumentacji pracowniczej
– reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS

 

Ryczałt ewidencjonowany

– prowadzenie ewidencji ryczałtowej
– sporządzenie deklaracji rocznej PIT-28

 

Księga Rachunkowa

– prowadzenie księgi handlowej
– prowadzenie rejestrów VAT
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
– sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
– sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego
– reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
– bezpłatne konsultacje

 

Kadry i Płace

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

Obsługa kadrowo-płacowa:

– sporządzanie świadectw pracy
– naliczanie list płac
– przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
– sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11)
– sporządzanie deklaracji ZUS
– sporządzenie deklaracji do US (PIT -4R)
– wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia
– przygotowanie imiennych raportów osób ubezpieczonych
– wysyłka deklaracji ZUS i Raportów ZUS RSA, ZUS RZA

 

Zwrot VAT na materiały budowlane

Wypełniamy wnioski VZM-1 z załącznikami

Podatnicy, którzy po 1 maja 2001 r. zakupili niektóre materiały na podstawie faktury VAT w związku z budownictwem mieszkaniowym, przysługuję zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT (VZM-1) przysługuje osobom fizycznym nabywającym towary w związku z:

– budową budynku mieszkalnego lub jego części lub budową budynku, w którym posiada się udział we współwłasności lub współdysponowaniu,
– nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny
– remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części
– PITy/Zeznania roczne

 

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego rozliczenia roczne PIT.

Sporządzamy każdy rodzaj deklaracji podatkowej.