Oferta

Księga Przychodów i Rozchodów

• Księga Przychodów i Rozchodów
• Ryczałt ewidencjonowany
• Księga Rachunkowa
• Kadry i Płace
• Zwrot VAT na materiały budowlane
• PITy/Zeznania roczne

Księga Rachunkowa

– prowadzenie księgi handlowej
– prowadzenie rejestrów VAT
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
– sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
– sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego
– reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS

Kadry i płace

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

Obsługa kadrowo-płacowa:
– sporządzanie świadectw pracy
– naliczanie list płac
– przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
– sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11)
– sporządzanie deklaracji ZUS
– sporządzenie deklaracji do US (PIT -4R)
– wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia
– przygotowanie imiennych raportów osób ubezpieczonych
– wysyłka deklaracji ZUS i Raportów ZUS RSA, ZUS RZA

Ryczałt ewidencjonowany

– prowadzenie ewidencji ryczałtowej
– sporządzenie deklaracji rocznej PIT-28

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00 – 16.00.